O nas

Dane rejestrowe spółki

LoVo S.A., ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000346734. NIP 5213553688, REGON 142241200, Kapitał zakładowy w całości wpłacony: 100 000,00 zł.

Misją firmy jest bycie partnerem i biznesowym doradcą, atrakcyjnym pracodawcą oraz wartościowym członkiem społeczności.